Hướng dẫn tăng like Facebook miễn phí

Làm thế nào để tăng like Facebook miễn phí?

Video hướng dẫn

Hướng dẫn từng bước

Bước 1 : Vào trang http://tanglikefree.com và Login tài khoản Facebook:

Bước 2 : Copy Token

Step 3 : Dán Token đó vào ô dưới và click Login

Step 4 : Chọn bài viết mà bạn muốn tăng like :

Xong!
© Copyright 2012 - 2017 100Like.org. All Rights Reserved.